სულხან გორჯელაძე
მობილური: 593804141
ელ-ფოსტა suxo001@mail.ru
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
დაბადების თარიღი: 05.07.1984
განათლება
თბილისის ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი, საქართველო, 09.2004 - 06.2008
ბიზნესის მართვა, ბუღალტრული აღრიცხვა,აუდიტი,საბანკო საქმის სპეციალისტი
ბაკალავრი.
სამუშაო გამოცდილება
საკრებულოს წევრი, ქ.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 11.2017 - - დღემდე
მოვალეობები: საკრებულოს წევრი
აქტივის კოორდინატორი, ქობულეთის საპარლამენტო არჩევნები, 06.2016 - - დღემდე (25
თვე - 2 წელი და 1 თვე)
მოვალეობები: აქტივის კოორდინატორი
ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი, შპს "ქობულეთის წყალი", 03.2015 - -
დღემდე (40 თვე - 3 წელი და 4 თვე)
მოვალეობები: ანგარიშ სწორების ოფიცრების კონტროლი,მონიტორინგი
ადმინისტრაციული სამსახურის სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან
ურთიერთობის განყოფილების მოვალეობის შემსრულებელი, ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა, 10.2014 - 04.2015 (6 თვე - 0 წელი და 6 თვე)
მოვალეობები: ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში
საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე
ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ გამგებლის
წარმომადგენლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესწავლას, ცნობების
პროექტების მომზადება და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსისათვის
წარდგენა; ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულს ხვა ამოცანებსა
და უფლება-მოვალეობებს.
აქტივის კოორდინატორი, ქობულეთის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები,
07.2014 - 11.2014 (4 თვე - 0 წელი და 4 თვე)
მოვალეობები: აქტივის კოორდინატორი
აქტივის კოორდინატორი, ქობულეთის საპრეზიდენტო არჩევნები, 06.2013 - 10.2013 (4
თვე - 0 წელი და 4 თვე)
მოვალეობები: აქტივის კოორდინატორი
ქ. ქობულეთში #4 უბნის ქართული ოცნების კოორდინატორი, ქობულეთის საპარლამენტო
არჩევნები, 03.2012 - 10.2012 (7 თვე - 0 წელი და 7 თვე)
მოვალეობები: ხალხის მობილიზაცია
ტექნიკური მენეჯერი, სახელმწიფო ფილარმონია, 04.2006 - 12.2008 (32 თვე - 2 წელი
და 8 თვე)
მოვალეობები: ტექნიკური ადმინისტრირება
დაცვის სმენის უფროსი, შპს " დოკი", 07.2005 - 09.2006 (14 თვე - 1 წელი და
2 თვე)
მოვალეობები: დაცვის თანამშრომლების კონტროლი. ბაზაში არსებული საწყობების
კონტროლი.
სრული სტაჟი 100 თვე (8 წელი და 4 თვე)
ენები
რუსული,ინგლისური ,ქართული
კომპიუტერული პროგრამები
Microsoft Office Word , Microsoft Office Outlook Windows , Microsoft Office Excel , Microsoft Office Project , Microsoft Office Visio