2018 წლის ბიუჯეტი

2018 წლის პირველი ბიუჯეტი

2018 წლის საბოლოო ბიუჯეტი

2018 წლის 1 კვარტლის შესრულება

2018 წლის 2 კვარტალი

2018 წლის წლიური ანგარიში

2018 წლის 3 კვარტლის შესრულება განკარგულება N190