ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში მესამე რანგის  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტების ვაკანსია ღია საჯარო კონკურსი გამოცხადდა (RU)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტების ვაკანსია ღია საჯარო კონკურსი გამოცხადდა (RU)

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში მესამე რანგის  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტების ვაკანსია ღია საჯარო კონკურსი გამოცხადდა