„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეებისათვის ქონებრივი დეკლარაციების ჯეროვან შევსებასთან დაკავშირებით ტრეინინგი ჩაატარა (RU)

გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს ინიცირებული კონკურსის „ეფექტური სლოგანი ნარჩენების მართვის თემაზე“ ჟიურის შეხვედრა კონკურსის გამარჯვებულთა გამოსავლენად.  (RU)

გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს ინიცირებული კონკურსის „ეფექტური სლოგანი ნარჩენების მართვის თემაზე“ ჟიურის შეხვედრა კონკურსის გამარჯვებულთა გამოსავლენად. (RU)