ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახრუში 2020 წლის 9 მარტს გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები ცნობილია (RU)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახრუში 2020 წლის 9 მარტს გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები ცნობილია (RU)

     ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახრუში 2020 წლის 9 მარტს გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები ცნობილია