ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურის არსებულ ზოგიერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია, საჯარო კონკურსი ცხადდება.

ვაკანტურია შემდეგი პოზიციები :

  1. ინფრასტრუქტურის სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის, ინფრასტრუქტურისა და ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
  2. განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ თანასწორობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში

განაცხადების მიღება 12-დან 21 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.

იხილეთ დანართი