ტურიზმის სახეობები

ეკოტურიზმი

რელიგიური ტურიზმი

საცხენოსნო ტურიზმი

სამონადირეო ტურიზმი

საზღვაო ტურიზმი

ეკოტურისტული მარშრუტი