ტურისტული მარშუტები

N1 ქობულეთი–ლეღვა–ქაქუთი–ნაცხავატევი–აჭი–ქობულეთი
N2 ქობულეთი–ისპანის ჭაობი–პალიასტომის ტბა–ქობულეთი
N3 ქობულეთი––ისპანის ჭაობი–კვირიკე–ქობულეთი
N4 ქობულეთი–კინტრიშის ნაკრძალი–ხინო–ქობულეთი