ქობულეთის მუზეუმი

მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებელის გამზ.N100

ტელეფონი: 426 26 92 54

ელ-ფოსტა: kobuletismuzeumi@gmail.com / rezotakidze@mail.ru

ვებ-გვერდი: www.kobmuzeu.ge

მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 2012 წლის 2 ნოემბერი

მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: არქეოლოგიური, ეთნოლოგიური, ფლორა-ფაუნა, ხელნაწერები და შუასაუკუნეების ხელოვნება, სოც-რეალიზმი, მონეტები, ფოტოები, ბიბლიოგრაფიული წიგნები და სხვა.

მუზეუმში შესასვლელი ბილეთების ფასი: 3 ლარი ზრდასრულები, 2 ლარი სტუდენტები, 1 ლარი ბავშვები, 10 ლარი გიდის მომსახურება ინდივიდუალურად, 15 ლარი გიდის მომსახურება ჯგუფზე.

ასევე მოქმედებს სააბონემენტო სისტემა:

- აბონემენტი „ბავშვებისათვის“ – 5 ლარი, ექვსკურსია წლის განმავლობაში და 5 სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობა;

- აბონემენტი „ოჯახური პაკეტი“ - 10 ლარი, ექვსკურსია წლის განმავლობაში ოჯახის წევრებისა და სტუმრებისათვის, დამატებით გიდის მომსახურება;

- აბონემენტი „მუზეუმის მეგობრები“ – 50 ლარი, ექვსკურსია წლის განმავლობაში ოჯახის წევრებისა და სტუმრებისათვის, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობა, დამატებით გიდის მომსახურება.

უბილეთოდ დაიშვებიან: მუზეუმის მუშაკები, მასმედიის წარმომადგენლები, სოციალურად დაუცველები, პენსიონერები, ომის ვეტერანები, სხვადასხვა კატეგორიის მოხალისეები და პრაქტიკანტები, ასევე მოქმედებს წლის განმავლობაში ღია კარის დღეები.