აღნიშნულ ადგილას ტაძრის არსებობას ადასტურებს შემორცენილი ნატაძრალი და

ზარი. მდებარეობს დაბა ჩაქვში.

ეკლესიის დღესასწაული 21 ნოემბერს აღინიშნება.