მდებარეობს სოფელ ციხისძირში, ტაძარი VII ს-ში ბიზანტიური შემოსევის დროს დაინგრა და სავარაუდოდ XI-XIV სს-ში ძველი ნატაძრალის ტერიტორიაზე აიგო უფრო მცირე ზომის ეკლესია, რომელიც რუსეთ-თურქეთის ომის დროს 1877-1778 წლებში განადგურდა.