ჯამე მდებარეობს სოფელ დაგვაში. მუსლიმთა სალოცავი XIX საუკუნეში აშენდა.