ადმინისტრაციული ცენტრი: მაგილიოვი
მოსახლეობის რაოდენობა: 217 394 კაცი

ფართობი: 90.02 კვ.კმ
დამეგობრების თარიღი: 2017 წელი


დამეგობრების მიზანი:
♦ თანამშრომლობა ტურიზმის, ეკონომიკის, კულტურისა და სოციალურ სფეროებში.
♦ ერთობლივი პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება

მემორანდუმი