2018 წლის დადგენილება N 1

2018 წლის დადგენილება N2

2018 წლის დადგენილება N3

2018 წლის დადგენილება N4

2018 წლის დადგენილება N5

2018 წლის დადგენილება N6

2018 წლის დადგენილება N7

2018 წლის დადგენილება N8

2018 წლის დადგენილება N9

2018 წლის დადგენილება N10

2018 წლის დადგენილება N11

2018 წლის დადგენილება N12

2018 წლის დადგენილება N13

2018 წლის დადგენილება N14

2018 წლის დადგენილება N15

2018 წლის დადგენილება N16

2018 წლის დადგენილება N17

2018 წლის დადგენილება N18

2018 წლის დადგენილება N19

2018 წლის დადგენილება N20

2018 წლის დადგენილება N21

2018 წლის დადგენილება N22

2018 წლის დადგენილება N23

2018 წლის დადგენილება N24

2018 წლის დადგენილება N25

2018 წლის დადგენილება N26

2018 წლის დადგენილება N34