სახელი: რომანი

გვარი: მოწყობილი

დაბადების თარიღი: 17.02.1952

დაბადების ადგილი: ქობულეთი

მისამართი:ქობულეთი, სოფ.გვარა, 12 -ე ქუჩა 39-ე ბინა

ტელ: 595-72-72-66

ელ-ფოსტა: motskobiliroman@gmail.com

მოქალაქეობა: საქართველოს

განათლება

1959-1969: ხუცუბნის საშუალო სკოლა

1970-1975: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტი: ეკონომიკის

სპეციალობა: მრეწველობის დაგეგმარება

ხარისხი: ბაკალავრი

1978-1982: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, ეკონომიკისა და სმართლის ინსტიტუტი

ხარისხი: ასპირანტი

გამოცდილება

1975-1977: ქობულეთის გამგეობის საფინანსო განყოფილების ეკონომისტი

1977-1985: ქობულეთის კომკავშირის და პარტიის რაიონული კომიტეტის სხვადასხვა თანამდებობა

1985-1987: ხუცუბნის სასოფლო საბჭოს ახმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე

1987-1990: საქართველოს კომ. პარტიის ქობულეთის რაიონის ინსტრუქტორი

1999-2004: სოფელ გვარას გამგებელი

2007-2012: სამშენებლო კომპანია ანაგის თანამშრომელი

2017 -დღემდე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

ვერბალური უნარ-ჩვევები

მშობლიური ენა : ქართული

სხვა ენები:

რუსული

საუბარი

კარგი

კითხვა

კარგი

წერა

კარგი