სახელი: მერაბ

გვარი: ცინცაბაძე

დაბადების თარიღი: 1966 წლის 5 იანვარი

მისამართი: ქობულეთი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ეროვნება: ქართველი

განათლება: 1983-1984 წწ. თბილისის 120-ე სატრანსპორტო ტექნიკური სასწავლებალი

თბილის ტექნიკური უნივერსიტეტი- ინჟინერ მექანიკოსი

სამუშაო გამოცდილება: 1991-1995 წწ. სამეცნიერო კომერციული საწარმო „ამბიონი“ -ქობულეთის ფილიალის დირექტორი

2001 წლის აჭარის ა.რ პარლამენტის არჩევნები- N81/3-ე ქობულეთის საარჩევნო ოლქის კომისიის თავმჯდომარე

2002 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნები- N81/3-ე ქობულეთის საარჩევნო ოლქის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

2003-2004 წწ. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები - N81/3-ე ქობულეთისსაოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

2004 წლის აჭარის ა.რ უმაღლესი საბჭოს არჩევნები -N81/3 -ე საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

2004 წლის ივნისიდან 2005 წლის იანვრამდე ქობულეთის რაიონის გამგებლის თანაშემწე

2005 წლის 1 ოქტომბრიდან საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები - N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისია-იურისტი

2006 წ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

სამხედრო ვალდებულება: მოხდილი

ნასამართლეობა: არა

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 85 64 08

ელ.ფოსტა: merab-c@yandex.ru