მანუჩარ ნიჟარაძე

პირადი ნომერი: 61004018073

დაბადების თარიღი: 19/09/1976

დაბადების ადგილი: ქობულეთის რაიონი

ეროვნება: ქართველი

მისამართი: ქობულეთი. სოფ.ალამბარი

ტელ: (+995 599) 54 66 23

ელ. ფოსტა: manucharnizharadze @gmail.com

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

მეუღლე- მაია დუმბაძე

შვილები- ნიკოლოზ და გეგა ნიჟარაძეები

განათლება

1995-2002 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. აგრონომის სპეციალობით.მაგისტრის ხარისხი.

1997-2002 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ისტორიის სპეციალობით.

2002-2009 ანასეულის ჩაის , სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი.

ენები

  • ქართული (მშობლიური)
  • რუსული (კარგად)

სამუშაო გამოცდილება

2002-2004 ბათუმის სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის სუბტროპიკული კულტურების კათედრის უფროსი ლაბორანტი.

2004-2005 ქობულეთის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველოს აპარატის უფროსი

2006-2010 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი.

2011-2013 შპს ,,ნეოფარმას“ მეურნეობის აგრონომი.

2013-2014 ა(ა) იპ აგროსერვის ცენტრის საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილების უფროსი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში.

2015- 2016 აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო დეპარტამენტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო განყოფილების უფროსი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში

2017-დღემდე აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების დეპარტამენტის მუნიციპალური განვითარების განყოფილების უფროსი

კომპიუტერული უნარჩვევები

Internet-თან სრულყოფილი მუშაობა.

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint,)

ტრენინგები და სერტიფიკატები

  1. ინსტიტუციონალური განვითარების სასოფლო-სამეურნეო სწავლების მეთოდებში- სერტიფიკატი
  2. ბიზნეს სტარტაპი მეწარმეებისათვის სასწავლო კურსი - სერტიფიკატი
  3. ტრენინგი ,, ექსტენცია და მომსახურება სოფლის მეურნეობაში“ - სერტიფიკატი
  4. ტრენინგი- ,, გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“-სერტიფიკატი
  1. საქართველოში გავრცელებული საშიში მავნებლების ინტეგრირებული მართვა-სერთიფიკატი