მამია ჟორდანია

დაბადების თარიღი: 14.11.1981

მისამართი:ქობულეთი. სოფ .ციხისძირი

ტელეფონი: 599 85 04 22

ელ-ფოსტა: jordani1981@mail.ru

განათლება: 1999-2004 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.სამართლისმცოდნე

ტრენინგი/სერთიფიკატი/კურსები

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერთიფიკატი.

საადვოკატო საქმიანობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014-2017 წწ.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ ,საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2013-2012 წწ .N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი

2011-2008 წწ. შ.პ.ს. "უსტარი"-ს იურისტი

2008-2007 წწ. სპს "დიმიტრი ვერულიძე მენტორი და კომპანია"-ს ადვოკატი

2007-2005 წწ.ადვოკატურა "მართლმსაჯულება" თბილისის ფილიალის იურისტი