დავით წულუკიძე

დაბადების ადგილი:1960 წლის 25 მარტი

საცხოვრებელი მისამართი: ქ. ქობულეთი, მემედ აბაშიძის ქუჩა N74

საკონტაქტო: 599 19 55 15

ელ-ფოსტა:david.tsulukidze 60@ gmail.com

განათლება:

1. 1979-1983 წწ. ქალაქ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი- ისტორია-პედაგოგიკა.

2. 1996-1999 წწ. ქალაქ ბათუმის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო სამართლის ინსტიტუტი -სამართალმცოდნეობა

მუშაობის გამოცდილება:

1. 1983-1984 წწ. ქობულეთის რაიონი, სოფელ ხუცუბნის საშუალო სკოლის დირექტორის მოადგილე;

2. 1984-1985 წწ. ქობულეთის რაიონი, სოფელ გვარას საშუალო სკოლის დირექტორი;

3. 1989-1996 წწ. ქალაქ ქობულეთის N 1 საშუალო სკოლის დირექტორი

4. 1996 - 1997 წლამდე - აჭარის ა.რ. პოლიგრაფიისა და საგამომცემლო საქმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე;

5. 1996-2004 წწ. აჭარის ა.რ. ახალგაზრდობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე;

6. 2003-2004 წწ. აჭარის ა.რ. ახალგაზრდობის, სპორტისა და ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე;

7. 1996-1998 წწ. აჭარის უზენაესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატი ქობულეთის რაიონიდან;

8. 1996-1999 წწ.- საქართველოს პარლამენტის წევრი;

9. 2016 წლიდან ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი N81 საოლქო საარჩევნო კომისიაში