ავთანდილ გოგიბერიძე

დაბადების თარიღი: 27 02 1978

მისამართი: ქობულეთი, აღმაშენებლის N626

ტელეფონი: 599 92 07 29

განათლება: ბათუმის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი, ფაკულტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, სპეციალობა ეკონომისტი 1995-1999წწ

სამუშაო გამოცდილება: სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური - ჯგუფის უფროსი 1999-2004წწ

კერძო ბიზნესი - მენეჯერი 2004 წ