მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს I სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი);

მამუკა ქათამაძე

+995(426)267900

599 85 64 85

საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის II რანგის უფროსი საორგანიზაციო და საქმისწარმოების საკითხებში;

დავით ჯინჭარაძე

+995(426)267223

599 01 08 77

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის III რანგის

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

სულხან ბეჟანიძე

599 85 64 20

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში;

იამზე პაპუნაიშვილი

599 85 64 19

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში;

ოთარ ხალვაში

595 44 22 33

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში;

ინგა თხილაიშვილი

599 85 64 05

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში;

მზია ყულეჯიშვილი

+995(426)267901

599 85 64 06

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში;

მარიამ ცეცხლაძე

+995(426)267901

593 55 42 50

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში;

მანონი ვერულიძე

+995(426)267901

599 85 64 30

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს I სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და საკადრო საკითხებში;

ნინო ტუღუში

+995(426)267923

599 00 61 89

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს I სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში;

მაია მგელაძე-ცქიტიშვილი

595 60 51 54

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

ლიკა ბოლქვაძე

591910102