ფრაქციის თავმჯდომარე იოსებ ჟღენტი

ფრაქციის მდივანი ავთანდილ ვერულიძე

ფრაქციის წევრი: გურამ აბაშიძე