ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2013-2017 წლების საქმიანობის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2013-2016 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2012 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2011 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ანგარიში