ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ჯანდაცვის მიზნობრივი პროგრამები