ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (ცვლილება №1)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი