ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის I კვარტლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის III კვარტლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის II კვარტლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის I კვარტლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის III კვარტლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის II კვარტლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის I კვარტლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2015 წლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2015 წლის III კვარტლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2015 წლის II კვარტლის ანგარიში

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2015 წლის I კვარტლის ანგარიში