მისამართი: ქ. ქობულეთი, პოპოვის ქ.N7

დირექტორი: ილია პაპოშვილი

ტელეფონი:

ელ-ფოსტა:

ა(ა)იპ “ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი „ქობულეთი“ არის მუნიციპალური ორგანიზაცია, რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახორციელებს სხვადასხვა სათამაშო სახეობების პოპულარიზაცია. დაწესებულების მიზანია სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ჩაატაროს სასწავლო საწვრთნელი მეცადინეობები, უზრუნველყოს სპორტული კონტაქტების დამყარება, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რეგულარულად მიიროს მონაწილეობა სხვადასხვა სახის შეჯიბრებაში.

წესდება