მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებელის გამზ.N141

დირექტორი: ია ხალვაში

ტელეფონი: 599 34 00 23

ელ-ფოსტა: xalvashi-1995@mail.ru

ა(ა)იპი „ქობულეთის საბავშო ბაღების გაერთიანება“ არის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აღსაზრდელების მოვლას, აღზრდა-განათლებას, მათი სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვას.

წესდება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საკონტაქტო მონაცემები