ა(ა)იპი ქობულეთის გამწვანება

დირექტორი: ზვიად რომანაძე

ტელ: 598 38 38 06

 ელ.ფოსტა:  qobuletisgamwvaneba@gmail.com 

ა(ა)იპი ქობულეთის პარკი

დირექტორი: დავით ნიჟარაძე

ტელ: 599 01 50 78

ელ.ფოსტა: kobuletisparki@gmail.com 

ა(ა)იპი ქობულეთის კულტურის ცენტრი

დირექტორი:  სოფიო მოწყობილი

ტელ: 598 80 80 11

ელ.ფოსტა:  motskobili@mail.ru 


ა(ა)იპი ქობულეთის მუზეუმი

დირექტორი: რეზო ტაკიძე

ტელ: 26  26  92  54

ელ. ფოსტა: kobuletismuzeumi@gmail.com  

 ვებ-გვერდი:  www.kobmuzeu.ge

ა(ა)იპი ქობულეთის საბავშო ბაღების გაერთიანება

დირექტორი: ია ხალვაში

ტელ: 599 34 00 23

ელ.ფოსტა:  xalvashi-1995@mail.ru

ა(ა)იპი ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

დირექტორი:  კობა კაკალაძე

ტელ:  555 33 38 33

ელ.ფოსტა: kakaladze_koba@mail.ru

ა(ა)იპი ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

დირექტორი: ციალა კაკალაძე

ტელ: 599 40 76 58

ელ.ფოსტა:  saxelovneboskola2@mail.ru

ა(ა)იპ ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

დირექტორი: გუგული ნემსაძე

ტელ: 577 52 55 00

ელ.ფოსტა: aipiekimi@gmail.com

ა(ა)იპი ქობულეთის სანდასუფთავება

დირექტორი: სულიკო ბლადაძე

ტელ: 599 85 65 00


შპს „ქობულეთის წყალი“

დირექტორი: ჯემალ მეგრელიძე

ტელ: 599 54 32 00

ელ.ფოსტა: kobuletistskali@gmail.com

ა(ა)იპი „ქობულეთის სოფლის წყალი“

დირექტორი: სულიკო თხილაიშვილი

ტელ: 595 91 08 61

ელ.ფოსტა:  soplisckali@gmail.com

შპს „სარაგბო კლუბი „პონტო“

დირექტორი: ირაკლი წულუკიძე

ტელ: 577 22 42 66

ელ.ფოსტა: pontokobuleti@gmail.com

შპს „საფეხბურთო კლუბი „შუქურა“

დირექტორი: რევაზ ჩელებაძე

ტელ: 595 37 00 00


შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“

დირექტორი: მერაბ პაპუნაიშვილი

ტელ: 591 30 30 14

ელ.ფოსტა: qtransregulireba@gmail.com

შ.პ.ს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური

დირექტორი: გია ხაბაზი

ტელეფონი: 593 50 70 40