ა(ა)იპი ქობულეთის გამწვანება

დირექტორი: ვახტანგ ნემსაძე

ტელ: 599 44 04 11

 ელ.ფოსტა:  qobuletisgamwvaneba@gmail.com 

ა(ა)იპი ქობულეთის პარკი

დირექტორი: დავით ნიჟაარძე

ტელ: 599 01 50 78

ელ.ფოსტა: kobuletisparki@gmail.com 

ა(ა)იპი ქობულეთის კულტურის ცენტრი

დირექტორი:  სოფიო მოწყობილი

ტელ: 598 80 80 11

ელ.ფოსტა:  motskobili@mail.ru 


ა(ა)იპი ქობულეთის მუზეუმი

დირექტორი: რეზო ტაკიძე

ტელ: 26  26  92  54

ელ. ფოსტა: kobuletismuzeumi@gmail.com  

 ვებ-გვერდი:  www.kobmuzeu.ge

ა(ა)იპი ქობულეთის საბავშო ბაღების გაერთიანება

დირექტორი: ია ხალვაში

ტელ: 599 34 00 23

ელ.ფოსტა:  xalvashi-1995@mail.ru

ა(ა)იპი ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

დირექტორი: ზურაბ კახიძე

ტელ: 593 21 78 84

ელ.ფოსტა: z.kaxidze@gmail.com

ა(ა)იპი ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

დირექტორი: ციალა კაკალაძე

ტელ: 599 40 75 58

ელ.ფოსტა:  saxelovneboskola2@mail.ru

ა(ა)იპ ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

დირექტორი: გუგული ნემსაძე

ტელ: 577 52 55 00

ელ.ფოსტა: aipiekimi@gmail.com

შპს ქობულეთის სანდასუფთავება

დირექტორი: სულიკო ბლადაძე

ტელ: 599 85 65 00


შპს „ქობულეთის წყალი“

დირექტორი: ოთარ ზოიძე

ტელ: 577 15 16 17

ელ.ფოსტა: kobuletistskali@gmail.com

შპს „ქობულეთის სოფლის წყალი“

დირექტორი: ჯემალ გოლიაძე

ტელ: 591 81 07 07

ელ.ფოსტა:  soplisckali@gmail.com

შპს „სარაგბო კლუბი „პონტო“

დირექტორი: ირაკლი წულუკიძე

ტელ: 577 22 42 66

ელ.ფოსტა: pontokobuleti@gmail.com

შპს „საფეხბურთო კლუბი „შუქურა“

დირექტორი: რევაზ ჩელებაძე

ტელ: 595 37 00 00


შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირება“

დირექტორი: ჯუმბერ ჭყონია

ტელ" 591 24 44 44

ელ.ფოსტა: qtransregulireba@gmail.com