ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურის  ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია, საჯარო კონკურსი გამოცხადა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია, საჯარო კონკურსი გამოცხადა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურის  ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია, საჯარო კონკურსი გამოცხადა