საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა 2018-2021"- ის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპეციალისტების მიერ ჩატარდა კვლევა "შავი ზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი, მისი მიზიდულობის ცენტრები და კონკრეტული უპირატესობები".ქობულეთში, როგორც შავი ზღვისპირა მუნიციპალიტეტში, მოეწყო კვლევის შედეგების პრეზენტაცია მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებისათვის.