ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახრუში 2020 წლის 9 მარტს გამოცხადებული ღია კონკურსის მეორე ეტაპი გასაუბრება გაიმართაბე 2020 წლის 25 მაის. რეგისტრაცია 14:00 სთ გასაუბრება 15:00 სთ. /მის დავით აღმაშენებლის გამზირი N114 კულტური სახლის შენობა

იხილეთ დანართი.