ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი