ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მოსამსახურის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია, საჯარო კონკურსი გამოცხადა.
ვაკანტურია შემდეგ პოზიციაზე :

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.


განაცხადების მიღება 14-დან 23 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.

იხილეთ დანართი

დაინტერესებულმა პირებმა გაგზავნეთ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე.