ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებულ ვაკანტურ პოზიციებზე კონკურსი გამოცხადდა :

1. ჯანმრთელობისა დ სოციალური დაცვის სამსახურის, სოციალური,ბავშთვთა დაცვისა და მხარდამჭერის განყოფილების უფროსი-კორდინატორი

2. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, სოციალური ბავშთვთა დაცვისა და მხარდამჭერის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი

3. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის,სოციალური, ბავშთვთა დაცვისა და
მხარდამჭერის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- ისპექტორი

4. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის, სოციალური ,ბავშთვთა დაცვისა და
მხარდამჭერის განყოფილების მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი- იურისტი

5. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მესამერანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში

ასევე -

1. ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სანიტარიულ ჰიგიენური წესების დაცვის ნორმების საკითხებში

             </div>
            </div>
            <!-- POST CONTENT : end -->
            
            </div>
            <!-- POST CORE : end -->
            <!-- POST FOOTER : begin -->
            <div class=