მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა) იპ გამწვანების სამსახურში ღია კონკურსი გამოცხადდა შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე: მუშა-მებაღე.

აღნიშნულ პოზიციაზე 10 ვაკანტური ადგილია.

მსურველები 28 მაისისდან 1 ივნისამდე მობრძანდით მერიაში გასაუბრებაზე!