ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად 10 განაცხადი შემოვიდა, რომლისგანაც საკუნკურსო პირობებით გათვალისწინებული მოთხოვნები 2 პრეტენდენტმა დააკმაყოფილა და კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადავიდა.

კონკურსის მეორე ეტაპი, ზეპირი დავალება - გასაუბრება 2018 წლის 21 მაისს კულტურის სახლის სააქტო დარბაზში გაიმართება.

ოქმი N7