ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 37 განაცხადი შემოვიდა, რომლისგანაც საკუნკურსო პირობებით გათვალისწინებული მოთხოვნები 36 პრეტენდენტმა დააკმაყოფილა და კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადავიდა.

კონკურსის მეორე ეტაპი, ზეპირი დავალება - გასაუბრება 2018 წლის 27 აპრილს კულტურის სახლის სააქტო დარბაზში გაიმართება.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსი 9 პოზიციაზე 30 მარტს გამოცხადდა.

იხილეთ საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N5