ხვალ, 11:00 საათზე კულტურის სახლში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება გაიმართება. ქობულეთის მერიაში კონკურსი 28 მაისს 3 პოზიციაზე გამოცხადდა.

კონკურსში მონაწილეობა შეეძლოთ სრულწლოვან მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებენ ვაკანტური საშტატო ერთეულის მიმართ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით საკონკურსო პირობებით წამოყენებულ მოთხოვნებს.

კონკურსანტებს მუნიციპალიტეტში შექმნილი საკონკურსო კომისია შეაფასებს.

ოქმი