2020 წლის 9 სექტემბერს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 02 სექტემბრის N01-14/4414 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის

ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თეონა გეგიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 04 სექტემბრის N01-14/4486 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო