ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2020 წლის 25 მაისს გამოცხადებული ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპი (გასაუბრება, ზეპირი დავალება) გაიმართება 2020 წლის 23 ივნისს. რეგისტრაცია 11:30 სთ, გასაუბრება 12:00 სთ. მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი N114. კულტურის სახლის შენობა.

დანართი