2020 წლის 29 მაისს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1. ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში კორონა ვირუსთან დაკავშირებით გაწეული საქმიანობის თაობაზე;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი მირიან ქათამაძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი (მომართვა-29.04.2020წ. №01-14/1862) ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში“-ს ცნობად მიღების თაობაზე:

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ლევან ზოიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 19 მაისის N01-14/1994 მომართვა-,,ქალაქ ქობულეთის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის - გენერალური გეგმისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი ასლან ქათამაძე)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 01 აპრილის N01-14/1740 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 11487.0 კვ.მ. (ს/კ 20.42.03.572) არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაზე გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 19 მაისის N01-14/1993 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქალაქათაშორისო და სოფლის ავტობუსებზე შ.პ.ს. ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ მგზავრთა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 აგვისტოს №117 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 30 მარტის N01-14/1709 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N100-N102-ის მიმდებარედ სატელეფონო კანალიზაციის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი ასლან ქათამაძე)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 13 მაისის N01-14/1920 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N167ა-ს მიმდებარედ სატელეფონო კომუნიკაციის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი ასლან ქათამაძე)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 30 მარტის N01-14/1708 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქ.ქობულეთი, ნაკვეთი 20.42.02.921-ის მიმდებარედ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისქვეშა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (ტრასის სიგრძე 226.4 მ და 2 ცალი საკომუნიკაციო ჭა) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი ასლან ქათამაძე)

9. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2020 წლის 20 იანვრის N21 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: გიორგი მჟავანაძე)

10. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს 2020 წლის 11 თებერვლის N13 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: ზვიადი რომანაძე)

11. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2020 წლის 12 თებერვლის N12 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით ნიჟარაძე)

12. შპს ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს 2020 წლის 17 თებერვლის N01-14/872 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: მერაბ პაპუნაიშვილი)

13. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2020 წლის 19 თებერვლის N26 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი:სულიკო თხილაიშვილი)

14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 26 თებერვლის N01-14/1070 მომართვა- შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი:ჯემალ მეგრელიძე)

15. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“-ს მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი:გუგული ნემსაძე)

16. შ.პ.ს ,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური“-ს მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: გია ხაბაზი)

17. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2020 წლის 14 თებერვლის N6 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: ციალა კაკალაძე)

18. შ.პ.ს საფეხბურთო კლუბი ,,შუქურა“-ს 2020 წლის 27 თებერვლის N01-21 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: ირაკლი ბერიძე)

19. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო გაერთიანება“-ს 2020 წლის 10 მარტის N01-16/78 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: ია ხალვაში)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო