2020 წლის 28 თებერვალს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 05 თებერვლის N01-14/655 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მდგრადი ტრანსპორტის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე დავით ვერულიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 12 თებერვლის N01-14/808 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში თანამედროვე ტურისტული ობიექტის ინფრასტრუქტურის განთავსების მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი ასლან ქათამაძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 17 თებერვლის N01-14/871 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.49.02.294);

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 17 თებერვლის N01-14/871 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.49.02.294);

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 14 თებერვლის N01-14/855 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ხუთი ერთეული კონდიციონერის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 14 თებერვლის N01-14/856 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების (ფორდ ტრანზით100, სახელმწიფო ნომრით VIV-527, გამოშვების წელი 1989, ფერი -თეთრი, ტიპი -ავტობუსი, ტრანსპორტის საიდენტიფიკაციო ნომერი WFOKXXGBVKKM71612) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 28 იანვრის N01-14/422 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,ჯუმბერ მახარაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.40.05.050) 0.22 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი ასლან ქათამაძე)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 30 იანვრის N01-17/495 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქ.N119-დან N138-მდე და აღმაშენებლის გამზირი N470-დან N742-მდე არსებული საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ნაცვლად ახალი 0.4 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი ასლან ქათამაძე)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ - განკარგულების პროექტის განხილვის თაობაზე;

(მომხსენებელი ლია შაქარიშვილი)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის რეკომენდაციის გაწევა ,,მცირე საგრანტო პროგრამა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის“ მოწონების შესახებ;

(მომხსენებელი: ლ. შაქარიშვილი)

11.ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2020 წლის 11 თებერვლის N01-18/16 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: რეზო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

12.ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლი“-ს 2020 წლის 27 იანვრის N01-21/12 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: კობა კაკალაძე)

(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

13. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2020 წლის 05 თებერვლის N01-15/14 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: სოფიო მოწყობილი)

(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

14. ა(ა)იპ გურამ თამაზაშვილის სახელობის ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ მხედრული“-ს 2020 წლის 17 თებერვლის N01-17/11 მომართვა -2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;

(მომხსენებელი: ბადრი ცეცხლაძე)

(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო