2019 წლის 29 ნოემბერს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

დ ღ :

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 30 ოქტომბრის N01-17/9444 მომართვა - ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის სამი კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ“;

(მომხსენებელი ფ.ჯინჭარაძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 06 სექტემბრის N01-17/7755 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ; (ქ.ქობულეთი,თამარ მეფის სანაპირო N66-ის მიმდებარედ 177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.04.671);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 06 სექტემბრის N01-17/7755 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული -ქ.ქობულეთი,თამარ მეფის სანაპირო N66-ის მიმდებარედ 177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.04.671) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრაზე უარის თქმის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 06 სექტემბრის N01-17/7755 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანაზე უარის თქმის შესახებ; (ქ.ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო N66-ის მიმდებარედ 177,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.04.671);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 30 აგვისტოს N01-17/7457 და 20 ნოემბრის N01-17/10008 მომართვები - ქ.ქობულეთში,დ. აღმაშენებლის გამზირი N291-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი ა.ქათამაძე)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 20 ნოემბრის N01-17/10009 მომართვა ,,ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N305 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 20.42.01.123) სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლის კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 აგვისტოს N148 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი ა.ქათამაძე)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 25 სექტემბრის N01-17/8325 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.49.02.294);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 25 სექტემბრის N01-17/8325 -მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე (ს/კ 20.49.02.294) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 2019 წლის 25 სექტემბრის N01-17/8325 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მდებარე 55.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 28,77 კვ.მ შენობა-ნაგებობა (ს/კ 20.49.02.294);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 ოქტომბრის N01-17/8641 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N522-დან N576-მდე მდებარე 2073,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.01.248) 1438.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთის საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

11.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 28 ოქტომბრის N01-17/9361 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებულ 6.0 კვ.მ. არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.33.01.084) (ფ/პ ,,ნინო ანანიძე“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

12.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 28 ოქტომბრის N01-17/9362 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის პირველ სართულზე არსებულ 10.0 კვ.მ. არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.33.01.084) (ფ/პ,,მეგი პაპუნაიშვილი“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 ოქტომბრის N01-17/9208 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.07.286) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 ოქტომბრის N01-17/9208 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (დამატება - ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N28-ის მიმდებარედ 2651,0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.42.07.286);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 27 სექტემბრის N01-17/8412 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ჩაქვში მდებარე 2501.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 20.48.02.068) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

16. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 21 ოქტომბრის N01-17/9073 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 1209 კვ.მ (ს/კ 20.33.03.136), დაბა ჩაქვში, აბაშიძის ქუჩა N2-ში მდებარე 1000.0კვ.მ (ს/კ 20.48.04.470) და ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N131-ში მდებარე 1500.0 კვ.მ (ს/კ 20.42.06.982) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების გადაცემა სახელმწიფოსათვის, შემდგომში სსიპ იუსტიციის სახლზე გადაცემის მიზნით;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

17. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 27 სექტემბრის N01-17/8412 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ჩაქვში მდებარე 2501.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.48.02.068);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

18. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 ოქტომბრის N01-17/8699 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება - ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N287 ა-ში მდებარე 300.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.01.584);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

19. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 ოქტომბრის N01-17/8699 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება - ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N287 ა-ში მდებარე 300.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.01.584);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

20. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 სექტემბრის N01-17/7900 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N116-ის მიმდებარედ 750 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.06.367) 40.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ფ/პ,,რამაზ ათაბაძე“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

(მომხსენებელი ზ.ამაღლობელი)

21.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 25 სექტემბრის N01-17/8326 მომართვა - მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალების (ნივა 21213), სახელმწიფო ნომერი KIM-051, გამოშვების წელი 2001,Aსაწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

22.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 24 ოქტომბრის N01-17/9292 მომართვა - მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალების (მარკა -ფორდ იქსფლოურერი), სახელმწიფო ნომერი BAN-944, გამოშვების წელი 1994,Aსაწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

23. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 31 ოქტომბრის N01-17/9512 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქ.ქობულეთი, პუშკინის ქუჩა N44-დან კაიკაციშვილის N36-მდე არსებული ამორტიზირებული საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის ნაცვლად ახალი 10 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტრო გადამცემი ხაზის ჩანაცვლებისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

24. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 31 ოქტომბრის N01-17/9515 მომართვა -სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთი, დაბა ჩაქვი, რუსთაველის ქუჩა N7გ-ს ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,ამირან გოგრაჭაძე“) კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.48.04.544) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

25.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 31 ოქტომბრის N01-17/9516 მომართვა -სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,რეზო ჯინჭარაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.40.02.118) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

26. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 31 ოქტომბრის N01-17/9517 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქ.ქობულეთი, თამარ მეფის სანაპირო N138-დან აღმაშენებლის გამზირი N253-მდე არსებული ამორტიზირებული 0,4 კვ საკაბელო ელექტრო გადამცემი ხაზის ნაცვლად ახალი 0.4 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის ჩანაცვლებისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

27. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 20 ნოემბრის N01-17/10013 მომართვა -სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“-სათვის ქ.ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა N162ჟ-ს ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,დავით ცეცხლაძე“) კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.05.541) 0.22 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

28. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 ნოემბრის N01-17/9684 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპირო N70-74-ის მიმდებარედ მიწისქვეშა კომუნიკაციის აღდგენითი სამუშაოებისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

29. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 ნოემბრის N01-17/9685 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპირო N68-ის და N74-ის მიმდებარედ მიწისქვეშა კომუნიკაციის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

30. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 ნოემბრის N01-17/9686 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის, სატელეფონო ბოძების მონტაჟისათვის და სატელეფონო კანალიზაციის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო