2019 წლის 25 ნოემბერს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 13 ნოემბრის №01-17/9805 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ;

(მომხსენებელი მ.ქათამაძე)

(თანამომხსენებელი ლ.ზოიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 ნოემბრის №01-17/9929 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი დ.ვერულიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 24 ოქტომბრის N01-17/9289 მომართვა - ქ.ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ 20.42.03.599-499868.00 კვ.მ), (ს/კ 20.51.01.341-1059637.00 კვ.მ), (ს/კ 20.51.02.079–236803.00 კვ.მ) მულტიფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი მ.ქათამაძე)

(თანამომხსენებელი ა.ქათამაძე)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 21 ნოემბრის N01-17/10026 მომართვა ქალაქ ქობულეთის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის - მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი მ.ქათამაძე)

(თანამომხსენებელი ა.ქათამაძე)

5. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის N34 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი მ.ჟორდანია)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო