2019 წლის 21 ოქტომბერს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 11 ოქტომბრის №01-17/8926 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი ლ.ზოიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 27 სექტემბრის N01-17/8417 მომართვა - ,, ქობულეთის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ ქობულეთის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი ა.ქათამაძე)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2019 წლის 15 ოქტომბრის N01-17/8948 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის N61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი დ.ვერულიძე)

(თანამომხსენებელი ზ.ამაღლობელი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 სექტემბრის N01-17/8234 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N279-ის მიმდებარედ მიწისქვეშა სატელეფონო კომუნიკაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 ოქტომბრის N01-17/8497 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპირო N64-ის მიმდებარედ მიწისქვეშა სატელეფონო კომუნიკაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 ოქტომბრის N01-17/8498 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში შპს ,,აჭარა ტექსტილე“-ს ქსელში ჩართვის მიზნით, არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის, სატელეფონო ბოძების მონტაჟისათვის და მიწისქვეშა სატელეფონო კომუნიკაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 03 ოქტომბრის N01-17/8600 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქ.ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა N131-ში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისქვეშა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (ტრასის სიგრძე 35,3 მ) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 02 ოქტომბრის N01-17/8511 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,მადონა ბაკურიძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.50.01.113) 0.38 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 02 ოქტომბრის N01-17/8512 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეს ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,ავთანდილ ვერულიძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.43.04.081) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 02 ოქტომბრის N01-17/8513 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთი, დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის მე-7 შესახვევი N1-ის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,ნოდარ მიქელაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.48.05.179) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 03 ოქტომბრის N01-17/8601 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთი, დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N21-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,მამია ირემაძის“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.43.05.302) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2019 წლის 17 ოქტომბრის N01-17/9033 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთი, დაბა ჩაქვში, თამარ მეფის ქუჩა N1-ის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (შპს ,,მწვანე პალმა“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.48.04,596) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო