გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
2019 წლის 26 სექტემბერს 14-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს სხდომა ქობულეთის კულტურის სახლის საკონფერენციო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N 114);
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1. ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს ლოგოს პრეზენტაცია;

(მომხსენებელი ლ. შაქარიშვილი)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 2020 წლის ბიუჯეტში გენდერული კუთხით საბიუჯეტო ასიგნებების ზრდაზე რეკომენდაციის გაწევა;

(მომხსენებელი ლ. შაქარიშვილი)


ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭო