2019 წლის 19 ივლისს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 13 ივნისის N01-17/4548 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩა N11-ის მიმდებარედ 18.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.48.01.546);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 13 ივნისის N01-17/4548 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩა N11-ის მიმდებარედ 18.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.48.01.546);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 05 ივლისის N01-17/5281 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება -ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპირო N64-ის მიმდებარედ 21.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.04.657);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 05 ივლისის N01-17/5281 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება - (ამოღება -ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპირო N64-ის მიმდებარედ 21.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 20.42.04.657);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 24 ივნისის N01-17/4770 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში მდებარე 85,73 კვ.მ ფართი, ბინა N1ა, სართული 1 (ს/კ 20.44.01.048.01.001ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაზე გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 26 ივნისის N01-17/4897 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთი, მ. აბაშიძის ქუჩის მიმდებარედ 16216,0 კვ.მ. (ს/კ 20.42.09.382) არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაზე გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 08 ივლისის N01-17/5322 მომართვა ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N305-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N20.42.01.123) სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი სახლის კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 ივლისის N01-17/5424 მომართვა -ქ.ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ N20.42.03.599-499868.00 კვ.მ), (ს/კ 20.51.01.341 1059637.00 კვ.მ),(ს/კ 20.51.02.079 236803.00 კვ.მ), მულტიფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 26 ივნისის N01-17/4933 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში მდებარე 303,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.39.04.605) 15.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ(ფ/პ ,,ა.მჟავანაძე“);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 ივლისის N01-17/5241 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში მდებარე 5027,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.39.04.075) 15.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ(ფ/პ ,,ხ.ბასილაძე“);

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 03 ივლისის N01-17/5162 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ციხისძირის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,მალხაზ ჯაფარიძე“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.46.01.938) 0.38 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 03 ივლისის N01-17/5163 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ზედა აჭყვას ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,სოსლან აბუსელიძე“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.47.03.079) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 08 ივლისის N01-17/5323 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქ.ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა N331-ის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,სულიკო გოგიტიძე“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.15.255) 0.38 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 08 ივლისის N01-17/5324 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ბობოყვათის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,სულიკო ცეცხლაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.44.01.271) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 16 ივლისის N01-17/5570 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დაგვას ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,მალხაზ ძირკვაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.45.03.239) 0.38 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

16. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 11 ივნისის N01-17/4439 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთში და სოფელ მუხაესტატეში ოპტიკურ -ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისქვეშა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (ტრასის სიგრძე 260.5 მ და 5 ცალი საკომუნიკაციო ჭის განთავსება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

17. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 ივნისის N01-17/4694 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკაიძეებში, სოფელ ხუცუბანში, სოფელ ქობულეთში, სოფელ ალამბარში და სოფელ მუხაესტატეში ოპტიკურ პოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისზედა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (334 ცალი 8 მეტრიანი ბოძის და 6908.1.4 მეტრი საჰაერო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის განთავსება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

18. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 03 ივლისის N01-17/5164 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ოჩხამურში ოპტიკურ - ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისქვეშა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (ტრასის სიგრძე 2074.0. მ და 12 ცალი საკომუნიკაციო ჭის განთავსება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

19. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 03 ივლისის N01-17/5165 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ოჩხამურში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისზედა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (26 ცალი საყრდენი ბოძის მონტაჟი და მასზე 735.8 მეტრი ოპტიკური კაბელის დაკიდება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

20. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 08 ივლისის N01-17/5326 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ბობოყვათში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისზედა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (201 ცალი საყრდენი ბოძის მონტაჟი და მასზე 4966.5 მეტრი ოპტიკური კაბელის დაკიდება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

21. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 03 ივლისის N01-17/5166 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისქვეშა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (ტრასის სიგრძე 147 მ და 5 ცალი საკომუნიკაციო ჭის განთავსება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

22. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 ივლისის N01-17/5568 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისზედა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (41 ცალი საყრდენი ბოძის მონტაჟი და მასზე 869.3 მეტრი ოპტიკური კაბელის დაკიდება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

23. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 ივლისის N01-17/5569 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისზედა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (216 ცალი საყრდენი ბოძის მონტაჟი და მასზე 5531.4 მეტრი ოპტიკური კაბელის დაკიდება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

24. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 ივლისის N01-17/5571 მომართვა -შპს ,,მაგთიკომი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მიწოდების მიზნით მიწისზედა ხაზოვანი ნაგებობის მოწყობის მიზნით (1 ერთეული ლითონის საყრდენი ბოძის მონტაჟი და მასზე 22 მეტრი საჰაერო ოპტიკური კაბელის დაკიდება) საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

25. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 16 ივლისის N01-17/5581 მომართვა -შპს ,,სოკარ-ჯორჯია გაზი“-სათვის ქ.ქობულეთი, 9 აპრილის და ყაზბეგის ქუჩის მიმდებარედ დაბალი წნევის მიწისქვეშა გაზსადენის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

26. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 ივლისის N01-17/5567 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N279-ის მიმდებარედ მიწისქვეშა სატელეფონო კომუნიკაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო