2019 წლის 5 ივლისს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 28 ივნისის №01-17/5008 მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილების პროექტის განხილვის შესახებ;

(მომხსენებელი ლ.ზოიძე )

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 ივლისის №01-17/5034 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის წინადადების -მუნიციპალური პროექტის განხორციელებისა და მათი დაფინანსების თაობაზე- მოწონების შესახებ - (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2019 წლის ვალდებულების სრულად დაფარვისათვის, 116 493 (ასთექვსეტი ათას ოთხას ოთხმოცდაცამეტი) ლარის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების თაობაზე);

(მომხსენებელი ლ.ზოიძე )

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 ივლისის №01-17/5034 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის წინადადების -მუნიციპალური პროექტის განხორციელებისა და მათი დაფინანსების თაობაზე- მოწონების შესახებ (2019 წლის გადასახდელი მომსახურების თანხების 533 507 (ხუთასოცდაცამეტი ათას ხუთასშვიდი) ლარის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების თაობაზე);

(მომხსენებელი ლ.ზოიძე )

4.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ახალგაზრდული ინიციატივებისა და ინოვაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერთა დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 თებერვლის N57 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანა ვადის გაგრძელების თაობაზე;

(დ.მჭედლიშვილი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 1 ივლისის №01-17/5009 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ;

(მომხსენებელი მ.ჟორდანია)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 ივნისის N01-17/4697 მომართვა - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამური, ცეცხლაურში მდებარე ექვსი ერთეული უძრავი ქონების (ს/კ N20.37.02.378; 20.37.02.376; ს/კ N20.37.02.379; ს/კ 20.37.02.377; 20.37.02.360; 20.37.03.258) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაზე გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი დ.ვერულიძე)

(თანამომხსენებელი ზ.ამაღლობელი)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 26 ივნისის N01-17/4953 მომართვა - ქ.ქობულეთის სანაპირო ზოლში, ციხისძირის ტერიტორიაზე, კერძოდ სასტუმრო ,,კასტელო მარე“-ს მიმდებარედ მცურავი საშუალებებისთვის ზღვაში შესასვლელი კორიდორის მოწყობის შესახებ;

(მომხსენებელი ზ.ამაღლობელი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2019 წლის 10 ივნისის N01-17/4360 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქ.N125-დან 9 აპრილის ქუჩა N28-მდე არსებული ამორტიზირებული საკაბელო ელექტრო გადამცემი ხაზის ნაცვლად ახალი 10 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტრო გადამცემი ხაზის ჩანაცვლებისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ 2019 წლის 10 ივნისის N01-17/4361 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,დათა კახიძე“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.44.01.140) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 ივნისის N01-17/4460 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის ტერიტორიაზე ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (შპს ,,მაგთიკომი’’-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.36.02.192) 0.38 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 ივნისის N01-17/4461 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთში სოფელ ჯიხანჯურის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,ლეო ასლანიძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.37.07.014) 0.22 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 12 ივნისის N01-17/4462 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის ტერიტორიაზე, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,ომარი კოპლაძი“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.46.01.995) 0.38 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 24 ივნისის N01-17/4771 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქობულეთის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოყვათში არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის და მიწისქვეშა სატელეფონო კომუნიკაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო