2019 წლის 7 მარტს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 მარტის N01-17/1779 „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი დ.ვერულიძე )

(თანამომხსენებელი ვ.შავიშვილი)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 01 მარტის N01-17/1832 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ;

(მომხსენებელი დ.ვერულიძე )

(თანამომხსენებელი მ.ჟორდანია)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო